Салмақты шешімдер
қабылдау үшін объективті
көре білу
IT-инфрақұрылым аудиті

IT-инфрақұрылым аудитін орындау компанияның барлық ішкі жүйелерін: бағдарламалық және аппараттық жасақтаманы, қауіпсіздікті байланыс және коммуникация арналарын түгендеуді, зерттеуді және талдауды қамтиды.

Жұмысымыз
01.

IT-инфрақұрылым тиімділігінің, сенімділігінің және қауіпсіздігінің деңгейін бағалап, ықтималды тәуекелдер жөніндегі деректерді береміз;

02.

IT-инфрақұрылымын жаңарту қажеттігі мен мүмкіндігі жөнінде айтып береміз және оны дамыту стратегиясын әзірлеп береміз;

03.

IT-инфрақұрылымына қызмет көрсету құнын есептеп береміз.

Сіздің пайдаңыз
01.

Барлық ішкі жүйелердің толық және ашық сипаттамасын көресіз;

02.

Әзірленген саясаттарды қолданып, деректер қауіпсіздігіне сенімді боласыз;

03.

IT-инфрақұрылымындағы «тар» жерлерді жоя аласыз;

04.

IT-инфрақұрылымына қызмет көрсету мен жаңарту шығындарын (соның ішінде энергетикалық, қаржылық және адами шығындарды) оңтайландырасыз.